Loading...

Wednesday, December 24, 2008

Maneno Haya - These Words!

"Na maneno haya ninayokuamuru leo, yatakuwa katika moyo wako; nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo.” - Kumbukumbu la Torati 6: 4 – 7

"And these words, which I command you this day, shall be in your heart. And you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up." - Deuteronomy 6: 4-7

No comments:

Post a Comment